BoligMentoren: Forkast forslag til ny tomtefestelov

BoligMentoren mener at regjeringens forslag til lovendring bør…

BoligMentorens kommentar til regjeringens boligstrategi

Det var knyttet stor spenning til rapporten «Strategi for boligmarkedet»…

Fargerike forsikringssaker

– Noen av de henvendelsene vi mottar er mildt sagt overraskende.…