Fjern livsfarlige istapper og måk taket

Vinteren i år har vært snørik mange steder i landet og det er huseiers ansvar å fjerne snø og is fra taket som kan være farlig for forbipasserende. Snø på taket kan også skade boligen din.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

De siste årene har det vært flere alvorlige ulykker hvor folk har blitt skadet etter å ha fått snø og is i hodet, eller falt på glatte fortau. Det har også vært materielle skader på blant annet biler. Den største faren er istapper, forteller pressetalsmann Toralf Rutledal hos vår samarbeidspartner Tryg forsikring.

– Huseiere har et ubetinget ansvar for å forebygge takras og fjerne farlig is, sier han.

Istappfare
Takras av snø og is kan skade fotgjengere alvorlig, i verste fall med døden til følge. Men biler og andre materielle ting blir også rammet av snø- og isras. Samtidig er det mange som faller på glattisen og får bruddskader.

– Derfor er dette tiden for at vi alle er ekstra årvåkne når vi ferdes ute. Fotgjengere og bilister har også selv et eget ansvar for å unngå skader. Se opp, bruk trygt skotøy og unngå å parkere bilen på steder der du ser, eller burde ha sett, at det er mye snø eller istapper som henger fra taket. Hvis uhellet likevel skulle være ute, kontakt oss, sier Rutledal.

Det hviler et særlig ansvar på gård- og huseiere for at de bidrar til trygg og fremkommelig ferdsel ved eiendommen. De blir som oftest holdt ansvarlig hvis de kunne ha forhindret ras ved å fjerne snøen i trygge former.

– Hvis huseier kjenner til faren uten å gjøre noe med det, blir vedkommende så klart holdt ansvarlig, presiserer han.

Erstatningsansvarlig
Hvis faren for ras er overhengende, og politiet tilkaller hjelp til fjerning av snø og is, vil huseier bli holdt erstatningsansvarlig og kan bli fakturert for bruk av brannbil og brannmannskap. Prislappen på dette kan komme opp i flere tusen kroner, i tillegg til boten på 5000, som gårdeiere i Oslo må betale hvis de ikke fjerner farlige istapper og snø. Gårdeiere er også ansvarlige for å strø glatte fortau.

Måk taket
En annen viktig ting å tenke på er om taket på huset ditt tåler all snøen. Når snødybden nærmer seg en halvmeter, bør du ta en titt på taket, spesielt hvis du har et eldre hus. Før du aner det har du vekten av en tankbil på taket, skriver SINTEF Byggforsk på sine nettsider.

Det er viktig å følge med på om det skjer endringer i huset, f.eks. at dører og vinduer går tregt, eller du hører knirk og smell i konstruksjonen. Når du måker taket, bør det gjøres jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning. La det være igjen 10 – 20 cm snø på taket, da det er lett å skade taktekningen. Og ikke glem sikkerheten.

– Husk å sikre deg forsvarlig når du måker taket. Unngå i tillegg å lage renner på tvers av takfallet, da dette kan føre til at store snømengder settes i bevegelse samtidig, råder SINTEF.

Dekker boligforsikringen skader som er forårsaket av snø – og is?
Svaret vil som regel være ja, så lenge du har gjort det du har forpliktet deg til i vilkår og sikkerhetsforskrifter, men vær obs på at disse kan variere mellom selskaper og ulike varianter av husforsikringer. Generelt kan vi si at at eier skal sørge for snømåking av tak, balkong og terrasse på forsikret bygning for å unngå skade på grunn av snøpress, snøras eller snøsmelting, avslutter Toralf Rutledal.

Måking av tak kan være livsviktig.

Måking av tak kan være livsviktig.

Snøblokker på fortau (2) (800x533)

Det er gårdeiers ansvar å fjerrne snø og farlig is fra taket, samt å strø fortauet.