Ber regjeringen lovfeste boligsalgsrapport

NITO Takst ber Justisdepartementet om å lovfeste boligsalgsrapporten.…

Enovatilskuddet til boligeiere

Nå i januar kom trådte Enova sitt nye ENØK-tilbud til boligeiere…

BoligMentoren – en mer tidsriktig profil

-Den nye profilen er mer tidsriktige, samtidig som vi beholder…

Veien videre som BoligMentoren

Vi er nå godt i gang med implementeringen av vårt nye navn,…

Mange krangler om utleie

Antall tvister mellom utleiere og leietakere holdt seg på samme…

Tilstandsrapport på trappene

Ved nyttår skulle det komme nye regler for salg av bolig. Eiendom…