20 prosent rabatt på advokathjelp

BoligMentorens samarbeid med Kluge advokatfirma er nå inne i sitt tredje år. Som medlem får du 20 prosent rabatt og en halvtime gratis bistand, noe som gir medlemmene styrket juridiske hjelp.

Tekst og foto: Helene Aarnes – helene@boligmentoren.no

BoligMentorens advokat John F. Treider er glad for fortsatt å kunne tilby rabatt på advokat-tjenester hos vår samarbeidspartners kvalifiserte advokater.

BoligMentorens advokat John F. Treider kan ved behov henvise medlemmer til Kluge.

BoligMentorens advokat John F. Treider kan ved behov henvise medlemmer til Kluge.

– Dette betyr at vi ved behov kan henvise medlemmer til Kluge for råd og bistand. Det er valgfritt om medlemmet vil bruke avtalen eller ikke, men vi håper dette gjør at terskelen for å ta kontakt med advokat blir lavere, noe som er til medlemmenes fordel, forteller Treider.

Den 20 prosents rabatten på advokattjenestene tilfaller medlemmet i sin helhet, og alt faktureres medlemmet direkte.
– Vi har ingen økonomisk fordel av denne avtalen. Den er kun inngått for å gi et bedre tilbud til våre medlemmer, forteller Treider, og fortsetter; ta kontakt med oss så tidlig som mulig hvis du opplever noen problemer eller konflikt, slik at det ikke vokser seg for stort.

Dekkes av forsikringen
– De vanligste sakene boligeiere støter på, og som krever juridisk bistand, vil 80 prosent av utgiftene være dekket av en innbo- eller boligforsikring. Det betyr at du som boligeier kun må betale 20 prosent av advokatutgiftene, forteller kontaktperson hos Kluge, advokat Fredrik Jadar.

Han har jobbet som advokat og som midlertidig dommer i 13 år. Han jobber mest med privatrettslige saker – saker med basis i en eller annen form for inngått kontrakt – herunder også vedtekter i sameier og borettslag. Han har også mye prosedyreerfaring og erfaring fra mekling og forhandlinger og er godkjent som mekler gjennom Advokatforeningen.

– Jeg har kollegaer som særlig jobber med offentligrettslige saker, herunder plan- og bygningsrett og ekspropriasjon. Vi samarbeider tett slik at klienten skal være trygg på at riktig advokat blir satt på saken. Flertallet av sakene blir løst i form av minnelige løsninger, men noen ganger er rettsak og dom nødvendig for å kunne sette punktum, sier han.

Ærlige råd
Fredrik Jadar vil i samråd med medlemmene henvise til aktuell advokat, eller advokatfullmektig for det enkelte oppdraget.

– Avtalen mellom oss og BoligMentoren betyr at vi også kan tilby deg som medlem konkurransedyktige priser sammenliknet med de fleste andre spesialiserte advokatfirmaer, sier Jadar.

Han forteller de er veldig opptatt av, og legger stor prestisje i å gi skikkelige og ærlige råd.

– Klienten skal ikke påføres unødvendige kostnader ved at saken holdes gående lenger enn nødvendig, fastslår Jadar.

Landsdekkende
Kluge Advokatfirma har kontorer i Oslo, Bergen og Stavanger, men tar på seg oppdrag fra hvor som helst i landet.

Kontaktperson hos Kluge advokatfirma er advokat Fredrik Jadar.

Kontaktperson hos Kluge advokatfirma er advokat Fredrik Jadar.

– Vi starter som oftest med et innledende møte på et av våre kontorer i Oslo, Bergen eller Stavanger. Om noen bor langt unna og har lang reisevei, kan de fleste spørsmål likevel løses per e-post eller telefon. Etter det første møtet, skjer uansett mesteparten av kontakten med klienten på e-post og telefon. Klienten blir hele tiden holdt orientert om gangen i sin egen sak ved å bli tilsendt kopier av alle e-poster og brev. Hvis det i løpet av saken blir behov for å ta viktige beslutninger, for eksempel om å gå til sak, er det som regel naturlig med et nytt møte, forklarer advokat Fredrik Jadar.

Hva er den vanligste juridiske utfordringen en boligeier kan møte?
– Tvister og uenigheter, for eksempel mellom kjøpere og selgere av fast eiendom, mellom naboer, eller vis á vis håndverkere, skyldes som oftest misforståelser og uklarhet med hensyn til hva som er avtalt. En spire til konflikter kan for eksempel være muntlige eller ufullstendige avtaler hvor det i ettertid oppstår strid om hva som faktisk ble bestemt, forteller Fredrik Jadar.

FAKTA:
Kluge advokatfirma har flere advokater og advokatfullmektiger som er eksperter på hvert sitt fagområde. Til sammen kan de derfor dekke over et bredt spekter. Eksempler på dette er:

 • Mangler ved kjøp av fast eiendom
 • Tomtesaker, herunder tomtefeste, veirettigheter, bryggerettigheter mv.
 • Tinglysing og dokumentavgift
 • Husleiesaker
 • Nabotvister, grenser, trær, etc.
 • Håndverkersaker og saker om boligoppføring
 • Byggesaker (plan- og bygningsrett)
 • Klager på byggetiltak på naboeiendommer
 • Ekspropriasjonssaker
 • Eierseksjoner
 • Borettslag